برنامه زمانبندی اردیبهشت 99

1399/02/23 438
  • شروع ترم روزهای زوج 27 اردیبهشت 
  • میان ترم   12 خرداد 99
  • پایان ترم  28 خرداد 99

 

  • شروع ترم روزهای فرد 28  اردیبهشت 
  • میان ترم   13 خرداد 99
  • پایان ترم  29 خرداد 99
آموزشگاه اوج اندیش

شبکه های اجتماعی

مشاوره رایگان ثبت نام