برنامه زمانبندی ترم مرداد1401

1401/05/07 225

شروع ترم جدید مرداد 1401 

رورهای زوج از شنبه 8 مرداد        

روزهای زوج شنبه -  دوشنبه -  چهارشنبه 

  میان ترم : 22 مرداد        فاینال : 7شهریور

 

روزهای فرد از یکشنبه 9 مرداد 

روزهاب بکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 

میان ترم 23 مرداد             فاینال 8 شهریور

 

آموزشگاه اوج اندیش

شبکه های اجتماعی

مشاوره رایگان ثبت نام