برنامه زمانبندی خرداد1400

1400/03/18 484
  • شروع ترم روزهای زوج ( شنبه - دوشنبه- چهارشنبه) 22 خرداد
  • میان ترم   5 تیر 1400
  • پایان ترم  21 تیر 1400

 

  • شروع ترم روزهای فرد( یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه) 23  خرداد1400 
  • میان ترم   6 تیر 1400
  • پایان ترم  22 تیر 1400
آموزشگاه اوج اندیش

شبکه های اجتماعی

مشاوره رایگان ثبت نام