برنامه زمانبندی ترم مهر1401

1401/07/04 269

شروع ترم جدید ( مهر 1401)

شروع از 9 مهر 1401

رورهای زوج : شنبه -  چهارشنبه 

شروع کلاسها از ساعت 15:30

رورهای فرد: یکشنبه - سه شنبه 

شروع از 10 مهر 1401

شروع کلاسها از ساعت 15:30 

 

آموزشگاه اوج اندیش

شبکه های اجتماعی

مشاوره رایگان ثبت نام