درباره ما

مجموعه آموزشی اوج اندیش دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور، به شماره ثبت 30537 می باشد.

سعادت با ما یار بود تا بتوانیم با ارتقای خدمات آموزشی مبتنی بر ICT در حوزه فناوری اطلاعات، پایگاهی علمی بنا کنیم.

لذا اعتماد مردمی و سخت کوشی مهارت آموزان بهترین پاداش و سرمایه اصلی ما در کسب موفقیت های درخشان و ارائه فعایت های متناسب، در جهت کارآفرینی و اشتغال مؤثر می باشد.

آموزشگاه اوج اندیش

شبکه های اجتماعی

مشاوره رایگان ثبت نام